Raziskovanje Danske: izčrpen vodnik

Uvod v geografijo in podnebje Danske

Danska, ki se nahaja v severni Evropi, obsega polotok Jutland in arhipelag več kot 400 otokov, zaradi česar je edinstvena mešanica zgodovinskega šarma in naravnih lepot. Ta država deli mejo 140 km z Nemčijo na jugu, s poudarkom na svojem strateškem položaju med Baltskim in Severnim morjem. S skupno površino 43.094 kvadratnih kilometrov – od tega 42.434 kvadratnih kilometrov kopnega in 660 kvadratnih kilometrov vode – se obsežna obala Danske razteza na več kot 7.314 km. To zagotavlja obsežen dostop do plaže in morja, ki je oblikoval zgodovino in kulturo države.

Dansko podnebje je v bistvu zmerno, za katerega so značilni vlažni in oblačni pogoji večino leta. Zime so blage in vetrovne, poletja pa hladna, kar ustvarja okolje, ki podpira raznoliko paleto rastlinskih in živalskih vrst. Teren je pretežno nizek in raven, z rahlo valovitimi ravnicami, ki prispevajo k mirni danski pokrajini. Zanimivo je, da najnižja točka v državi, Lammefjord, pade na -7 m pod morsko gladino, njena najvišja točka v Mollehoju / Ejer Bavnehoju pa se skromno dvigne na 171 m.

Naravni viri in raba zemljišč

Danska je blagoslovljena z različnimi naravnimi viri, vključno z nafto, zemeljskim plinom, ribami, obdelovalnimi površinami in minerali, kot so sol, apnenec, kreda, kamen, gramoz in pesek. Približno 63, 40% zemljišč je namenjenih kmetijstvu, kar odraža pomen kmetijstva v danskem gospodarstvu. Država se ponaša tudi z gozdnatim območjem, ki pokriva 12, 90% zemljišča, kar državljanom ponuja tako ekološke koristi kot možnosti za rekreacijo. Poleg tega je bilo v strateških prizadevanjih Danske za namakanje zemljišč od leta 2012 po ocenah učinkovito izkoriščenih 4.350 kvadratnih kilometrov za kmetijsko proizvodnjo.

Demografija in urbanizacija

Od julija 2020 je imela Danska po ocenah 5.869.410 prebivalcev, predvsem Dancev. Uradni jezik je danščina, kar priča o bogati kulturni dediščini države. Urbanizacija je opazno visoka, saj bo leta 2020 v mestnih območjih prebivalo približno 88,10% prebivalstva. Samo København, glavno mesto, šteje 1, 346 milijona prebivalcev in služi kot politično, gospodarsko in kulturno središče države. Na porazdelitev prebivalstva v veliki meri vpliva dostop do morij, s pomembnimi koncentracijami vzdolž vzhodne celine in okoli večjih mestnih središč.

Gospodarstvo, kmetijstvo in industrija

Dansko gospodarstvo je robustno, za katerega je značilna mešanica sodobnega kmetijstva, vodilnih svetovnih industrij in visokega življenjskega standarda. BDP na prebivalca je leta 2017 impresivno znašal 50.100 dolarjev, kar kaže na premožen gospodarski položaj države. Kar zadeva kmetijsko proizvodnjo, se Danska odlikuje po proizvodnji ječmena, pšenice, krompirja, sladkorne pese, svinjine, mlečnih izdelkov in rib. Nacionalni industrijski sektor je enako raznolik, med drugim z močmi v vetrnih turbinah, farmacevtskih izdelkih, medicinski opremi, ladjedelništvu in predelavi hrane.

Izvoz in uvoz države sta bistvena sestavna dela gospodarstva. Ključne izvozne surovine vključujejo vetrne turbine, farmacevtske izdelke in stroje, pri čemer so Nemčija, Švedska in Združeno kraljestvo pomembni trgovinski partnerji. Na področju uvoza Danska nabavlja stroje, surovine, kemikalije in potrošniško blago pretežno iz Nemčije, Švedske in Nizozemske. Nemoteno povezovanje trgovinskih partnerstev poudarja strateški gospodarski položaj Danske v Evropi in zunaj nje.

Infrastruktura in energija

Zavezanost Danske trajnosti in inovacijam je očitna v njenem energetskem in infrastrukturnem sektorju. Skupna elektrifikacija je do leta 2016 dosegla 100 % prebivalstva, kar poudarja osredotočenost države na zagotavljanje celovitega dostopa do električne energije. Država je vodilna v svetu na področju obnovljivih virov energije, zlasti vetrne energije, kar je v skladu s svojimi okoljskimi cilji in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv. Obsežna obala podpira to pobudo z zagotavljanjem idealnih pogojev za vetrne elektrarne na morju, kar še dodatno utrjuje ugled Danske na področju obnovljivih virov energije.

Sklep

Danska je država, kjer se preteklost in prihodnost neopazno združita, od bogate vikinške dediščine do pionirske vloge na področju obnovljive energije. Geografsko okolje države, skupaj z zmernim podnebjem in bogatimi naravnimi viri, še naprej podpira kakovostno življenje svojih prebivalcev. Z močnim gospodarstvom, napredno infrastrukturo in zavezanostjo trajnosti je Danska svetilnik napredka in blaginje v severni Evropi.

Podatki o državi

Koda države DA
Regija Europe
Površina 43094 sq km
Kopenska površina 42434 sq km
Vodna površina 660 sq km
Kmetijska površina 63.40%
Gozdna površina 12.90%
Najnižja višinska točka Lammefjord -7 m
Najvišja višinska točka Mollehoj/Ejer Bavnehoj 171 m
BDP / prebivalca $50,100 (2017 est.)