Srce živahnosti: Bangladeš

Nahaja se v južni Aziji, ki meji na veličasten Bengalski zaliv, med bujnimi pokrajinami Burme in obsežnimi prostranstvi Indije, leži Bangladeš. Država, kjer se preteklost in sedanjost združita, da bi povedala zgodbo o odpornosti, raznolikosti in neprimerljivi naravni lepoti. S površino, ki obsega 148.460 kvadratnih kilometrov, Bangladeš priča o umetnosti narave in človeški vztrajnosti.

Geografija in podnebje

Geografija Bangladeša je tako raznolika kot njegova kultura. S kopenskimi mejami, ki se raztezajo na 4.413 km, vključno z Burmo za 271 km in Indijo za 4.142 km, je država tapiserija zelenja in vode. Njegova 580 km dolga obala se odpira do Bengalskega zaliva, ki predstavlja osupljive razglede in vrata do vodnega bogastva. Teren je pretežno aluvialna ravnina, zahvaljujoč delti Gangesa, zaradi česar je rodovitna, a tudi nagnjena k poplavam. Jugovzhodne regije ponujajo spremembo pokrajine z gričevnatimi pokrajinami, ki zagotavljajo življenjski prostor za nešteto rastlinskih in živalskih vrst

.

Podnebje Bangladeša dodaja še eno plast kompleksnosti njegovi ekološki strukturi. Značilna je tropska monsunska klima, vključuje blago zimo (od oktobra do marca), vroče, vlažno poletje (od marca do junija) in toplo, deževno monsunsko sezono (od junija do oktobra), ki pomlajuje zemljo, vendar predstavlja tudi pomembne izzive.

Naravni viri in raba zemljišč

Bogastvo bangladeške zemlje se kaže v njegovih naravnih virih – med drugim zemeljskem plinu, obdelovalnih površinah, lesu in premogu. Približno 70, 10% terena v državi je namenjeno kmetijski uporabi, 11, 10% pa je pokrito z gozdovi. Kljub majhnemu geografskemu odtisu se Bangladeš ponaša z osupljivo pokritostjo namakanja 53.000 kvadratnih kilometrov, kar olajša ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki je hrbtenica njegovega gospodarstva.

Prebivalstvo in urbanizacija

Od julija 2020 je prebivalstvo Bangladeša ocenjeno na 162.650.853. Z Bangladešem kot uradnim jezikom bangladeška identiteta uspeva s toplino, gostoljubnostjo in bogato kulturno dediščino svojih ljudi. Urbanizacija hitro spreminja demografsko pokrajino države, saj približno 38, 20% prebivalstva prebiva v mestnih območjih. Daka, utripajoča prestolnica, sama hrani več kot 21 milijonov duš, zaradi česar ni le politično in kulturno središče, ampak tudi srčni utrip naroda.

Kmetijstvo in industrija

Agrarni sektor Bangladeša priča o iznajdljivosti in trdem delu države. S proizvodnjo široke palete blaga, kot so riž, juta, čaj, pšenica, sladkorni trs in tobak, rodovitna zemlja vzdržuje gospodarstvo in prebivalstvo. Na industrijskem področju je Bangladeš izklesal nišo na svetovnem trgu, zlasti s svojo oblačilno industrijo, ki stoji ob industriji jute, bombaža, usnja in tekstila kot pomemben prispevek k BDP države.

Poleg tega izvozni portfelj države vključuje pletenine, kmetijske proizvode, zamrznjeno hrano, izdelke iz jute in usnje, glavni izvozni partnerji pa so Nemčija, ZDA in Združeno kraljestvo. V uvozu prevladujejo bombaž, stroji, kemikalije in živila, predvsem iz Kitajske, Indije in Singapurja.

Izzivi in priložnosti

Kljub gospodarskemu napredku se Bangladeš sooča z velikimi izzivi. Elektrifikacija ostaja kritično vprašanje, saj velik del prebivalstva nima dostopa do električne energije. Poleg tega nizka nadmorska višina in dovzetnost države za podnebne spremembe nenehno ogrožata njen razvoj in trajnost.

Kljub temu Bangladeš še naprej kaže izjemno odpornost in prilagodljivost. Njegova strateška lega kot most med južno in jugovzhodno Azijo v kombinaciji z mlado, dinamično delovno silo predstavlja pomembne priložnosti za rast in razvoj v prihodnjih letih.

Sklep

Bangladeš je s svojo bogato zgodovino, živahno kulturo in nepopustljivim duhom svetilnik vztrajnosti pred težavami. Ko krmari po kompleksnosti razvoja in modernizacije, ostaja narod, zakoreninjen v moči svojih ljudi in rodovitnosti svoje zemlje. Prihodnost Bangladeša sije svetlo in obljublja potovanje, polno rasti, inovacij in vedno globljega občutka skupnosti.

Podatki o državi

Koda države BG
Regija South Asia
Površina 148460 sq km
Kopenska površina 130170 sq km
Vodna površina 18290 sq km
Kmetijska površina 70.10%
Gozdna površina 11.10%
Najnižja višinska točka Indian Ocean 0 m
Najvišja višinska točka Keokradong 1,230 m
BDP / prebivalca $4,200 (2017 est.)