Raziskovanje Kazahstana: srce Srednje Azije

Geografski pregled

Kazahstan, ki prečka meje med Evropo in Azijo, je znan po svoji presenetljivi geografski raznolikosti in prostranosti. S skupno površino 2.724.900 kvadratnih kilometrov se uvršča med deveto največjo državo na svetu. Za narodni teren so značilne predvsem obsežne ravne stepe, ki se širijo od Volge proti zahodu, dosežejo gorovje Altaj na vzhodu in se raztezajo od zahodnih sibirskih ravnic na severu do puščav in oaz Srednje Azije na jugu. Kazahstan deli svoje meje s petimi državami, vključno s 1.765 km mejo s Kitajsko in obsežno 7.644 km mejo z Rusijo, kar kaže na njegov pomemben položaj v evrazijski trgovini in geopolitiki. Kljub precejšnji kopenski masi Kazahstan nima obale, s poudarkom na svoji celinski naravi.

Podnebje in naravni viri

Podnebje v Kazahstanu je celinsko, z mrzlimi zimami in vročimi poletji, ki se razlikujejo od sušnih do polsušnih razmer v različnih regijah. Te podnebne razlike podpirajo široko paleto biotske raznovrstnosti in pokrajin v državi. Med njegovimi naravnimi bogastvi so pomembna nahajališča nafte, zemeljskega plina, premoga in različnih kovin in mineralov. Ti viri niso oblikovali le gospodarstva države, temveč tudi njeno vlogo na svetovnih trgih.

Družba in demografija

Od julija 2020 je bilo prebivalstvo Kazahstana ocenjeno na približno 19.091.949, pri čemer so večja mesta, kot sta Almaty in glavno mesto Nur-Sultan, ključna središča gospodarske in družbene dejavnosti. Kazahstanska družba je izrazito urbana, saj približno 57, 7% živi v mestnih območjih. Demografska porazdelitev države kaže redko prebivalstvo v svoji obsežni notranjosti, z gostejšimi grozdi v severnih in južnih mestnih območjih.

Kultura in jeziki

Kazahstanska nacionalna identiteta je tapiserija, stkana iz niti njegove raznolike kulturne dediščine in jezikov. Kazahstanščina, uradni jezik, služi kot simbol kazahstanske postsovjetske nacionalne identitete in kulturnega preporoda. Ta večkulturni narod je dom različnih etničnih skupin, ki prispevajo k bogatemu kulturnemu mozaiku.

Gospodarstvo in infrastruktura

Hrbtenica kazahstanskega gospodarstva je bogastvo naravnih virov, ki vključujejo nafto, zemeljski plin in različne minerale. Pomembno vlogo ima tudi kmetijski sektor, ki uporablja 77, 4% zemlje za pridelavo žita, zelenjave in podporo živini. Industrijska proizvodnja, predvsem nafte, premoga, kovin in strojev, predstavlja druge ključne gospodarske stebre. Z BDP na prebivalca v višini 26.300 dolarjev v letu 2017 je Kazahstan doživel znatno gospodarsko rast, podprto s strateškim izvozom v države, kot so Italija, Kitajska in Rusija.

Kar zadeva infrastrukturo, se Kazahstan ponaša s 100-odstotno stopnjo elektrifikacije od leta 2016, kar pomeni njegov napredek pri zagotavljanju dostopa do osnovnih storitev za svoje državljane. Osredotočenost države na razvoj prometnih in logističnih omrežij še dodatno poudarja njeno ambicijo za povečanje domače mobilnosti in povečanje povezljivosti s svetovnimi trgi.

Svetovna trgovina in diplomacija

Na gospodarsko strategijo Kazahstana močno vplivajo njegova geografska lega in naravni viri. Njeni glavni izvozni partnerji so Italija, Kitajska in Nizozemska, pri čemer sta nafta in zemeljski plin med najpomembnejšimi izvozi. Nasprotno pa uvaža predvsem stroje, opremo in živila iz Rusije, Kitajske in Nemčije. Takšna trgovinska dinamika poudarja ključno vlogo Kazahstana v regionalnih in svetovnih dobavnih verigah, kar prispeva k njegovemu vse večjemu vplivu v evrazijski geopolitiki.

Sklep

Kazahstan, dežela velikih step, gora in puščav, priča o odpornosti in raznolikosti Srednje Azije. Njegova mešanica bogatih naravnih virov, strateškega geografskega položaja in živahne kulture postavlja Kazahstan kot ključnega akterja na svetovnem prizorišču. Ko se država spopada z izzivi in priložnostmi 21. stoletja, še naprej oblikuje svojo identiteto in pot k trajnostnemu razvoju in blaginji.

Podatki o državi

Koda države KZ
Regija Central Asia
Površina 2724900 sq km
Kopenska površina 2699700 sq km
Vodna površina 25200 sq km
Kmetijska površina 77.40%
Gozdna površina 1.20%
Najnižja višinska točka Vpadina Kaundy -132 m
Najvišja višinska točka Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6,995 m
BDP / prebivalca $26,300 (2017 est.)