Raziskovanje Belgije: celovit pregled

Geografsko bistvo

Belgija, država, ki se nahaja v zahodni Evropi, je pomembna regija, ki meji na Severno morje na severozahodu, ki se nahaja med Francijo in Nizozemsko. Belgija s skupno površino 30.528 kvadratnih kilometrov obsega površino 30.278 kvadratnih kilometrov in vodo, ki pokriva 250 kvadratnih kilometrov. Država deli obsežne kopenske meje v skupni vrednosti 1.297 km s sosednjo Francijo, Nemčijo, Luksemburgom in Nizozemsko. Belgijska skromna obala se razteza na 66,5 km in predstavlja strateški položaj ob Severnem morju.

Podnebje in teren

Belgijsko podnebje je zmerno, za katerega so značilne blage zime, hladna poletja, pogoste deževne, vlažne in oblačne razmere. Topografija se razlikuje od ravnih obalnih ravnic na severozahodu, prepredenih z osrednjimi gričevji, do razgibanih terenov Ardenskega gozda na jugovzhodu. Raznolika nadmorska višina sega od Severnega morja na 0 m do najvišje točke v Botrangeu, ki doseže vrh na 694 m. Belgija uživa v svojih naravnih virih, vključno z gradbenimi materiali, kremenčevim peskom, karbonati in zlasti rodovitnimi ornimi zemljišči.

Socialno-ekonomska krajina

Julija 2020 je imela Belgija po ocenah približno 11.720.716 prebivalcev. Belgijsko družbo odlikuje ena najvišjih stopenj urbanizacije na svetu, saj približno 97% prebivalstva prebiva v mestnih območjih. Najbolj gosto poseljeni segmenti se nahajajo v severnih dveh tretjinah države, jugovzhodne regije pa so manj gneče. Glavno mesto Bruselj skupaj z Antwerpnom predstavlja velika mestna središča s prebivalstvom, ki presega milijone.

Jezikovna in ekonomska dinamika

Belgija je edinstvena po svoji trijezični uradni jezikovni politiki, ki zajema nizozemščino, francoščino in nemščino. Ta jezikovna raznolikost odraža vključujočo kulturno tkivo države. Belgija se z gospodarskega vidika ponaša z bogato pokrajino z BDP na prebivalca v višini 46.600 USD od leta 2017. Kmetijski sektor uspeva pri gojenju sladkorne pese, sveže zelenjave, sadja, žita in tobaka, poleg živalskih proizvodov, kot so govedina, teletina, svinjina in mleko. Medtem pa njegova industrijska arena sije z inženirskimi in kovinskimi izdelki, sestavljanjem motornih vozil in vrsto drugih sektorjev, vključno s predelano hrano in pijačo, kemikalijami, farmacevtskimi izdelki, tekstilom in nafto.

Trgovina in industrija

Strateška lega Belgije krepi njeno vlogo v mednarodni trgovini. Njeni glavni izvozni partnerji so Nemčija, Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Italija in ZDA. Država je specializirana za izvoz kemikalij, strojev in opreme, končnih diamantov, kovin in kovinskih izdelkov ter živil. Nasprotno pa njene uvozne trge poganjajo potrebščine, kot so surovine, stroji in oprema, kemikalije, surovi diamanti, farmacevtski izdelki, živila, transportna oprema in naftni derivati, uvoz pa prihaja predvsem iz Nizozemske, Nemčije, Francije, ZDA, Združenega kraljestva, Irske in Kitajske.

Infrastruktura in kmetijstvo

Belgija s kmetijskimi zemljišči, ki obsegajo 44,10 % njenega ozemlja, in gozdnimi zemljišči, ki predstavljajo približno 22,40 %, ohranja uravnotežen pristop k rabi zemljišč. Namakana zemljišča so bila leta 2012 ocenjena na približno 230 kvadratnih kilometrov in so podpirala različne kmetijske dejavnosti. Država je dosegla popolno elektrifikacijo in poudarila svojo zavezanost zagotavljanju osnovnih storitev celotnemu prebivalstvu.

Sklep

Impresivna mešanica geografske raznolikosti, kulturnega bogastva in gospodarske vitalnosti Belgije jo jasno uvršča na svetovni zemljevid. Od zmernega podnebja, raznolikega terena in bogatih naravnih virov do živahnih mestnih središč, večjezičnega prebivalstva in dinamičnega gospodarstva, Belgija povzema bistvo evropske dediščine in modernosti. Njena ključna vloga v mednarodni trgovini skupaj z močno infrastrukturno hrbtenico zaznamuje Belgijo kot državo velikega pomena v zahodni Evropi, ki neguje zapuščino blaginje in vključenosti.

Podatki o državi

Koda države BE
Regija Europe
Površina 30528 sq km
Kopenska površina 30278 sq km
Vodna površina 250 sq km
Kmetijska površina 44.10%
Gozdna površina 22.40%
Najnižja višinska točka North Sea 0 m
Najvišja višinska točka Botrange 694 m
BDP / prebivalca $46,600 (2017 est.)