Raziskovanje Argentine: dežela raznolikosti in bogastva

Geografska čudesa in podnebje

Argentina, ki leži v južni Južni Ameriki in meji na južni Atlantik, je država izjemne geografske raznolikosti. S skupno površino približno 2.780.400 kvadratnih kilometrov, pri čemer zemljišče predstavlja približno 2.736.690 kvadratnih kilometrov in vodna telesa pokrivajo 43.710 kvadratnih kilometrov, je druga največja država v Južni Ameriki. Argentina deli svoje meje s petimi državami – Bolivijo, Brazilijo, Čilom, Paragvajem in Urugvajem, ki obsegajo kopensko mejo 11.968 km in imajo koristi od obale, ki se razteza na 4.989 km.

Podnebje v državi se pretežno giblje od zmernega na večini območij do sušnega na jugovzhodu in subantarktike na jugozahodu. Ta sprememba podnebja podpira različne ekosisteme na svojem terenu, ki prikazuje bogate ravnice Pampas v severni polovici, ravno do valovito planoto Patagonije na jugu in razgibane Ande vzdolž zahodne meje. Nadmorske višine se zelo razlikujejo, od najnižje točke v Laguna del Carbon (-105 m) do visokega Cerro Aconcagua (6.962 m), najvišjega vrha v Južni Ameriki.

Naravni viri in raba zemljišč

Rodovitna argentinska zemljišča, zlasti Pampas, so osrednjega pomena za njeno kmetijsko moč in pomembno prispevajo h gospodarstvu. Država je obdarjena z naravnimi viri, kot so svinec, cink, kositer, baker, železova ruda, mangan, nafta, uran in predvsem obdelovalna zemljišča, ki obsegajo 53, 90% površine države. Gozdna zemljišča obsegajo 10,70 %, kar odraža prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Od leta 2012 je bilo ocenjeno namakanje 23.600 kvadratnih kilometrov zemljišč, kar kaže na napredek kmetijstva v državi.

Družba in gospodarstvo

Argentina z ocenjeno populacijo 45.479.118 julija 2020 kaže živo sliko urbanizacije, kjer približno 92, 10% njenega prebivalstva prebiva v mestnih območjih. Samo glavno mesto Buenos Airesa ima več kot 15 milijonov prebivalcev, kar kaže na pomembno koncentracijo prebivalcev v mestnih središčih. Ta porazdelitev vpliva na družbeno in gospodarsko tkivo in poudarja žepe gostega prebivalstva v severnih in osrednjih regijah, medtem ko je veliko območje Patagonije še vedno manj poseljeno.

Argentinsko gospodarstvo je vsestransko, saj vsebuje mešanico kmetijskih pridelkov, kot so sončnična semena, soja, grozdje, koruza in živinoreja, skupaj z industrijami, kot so predelava hrane, tekstil, avtomobilska industrija, petrokemična industrija in proizvodnja jekla. Izvozni partnerji države so Brazilija, ZDA, Kitajska in Čile, primarni izvoz pa so soja, nafta, vozila in pšenica. Uvozni partnerji so Brazilija, Kitajska in ZDA, pri čemer so stroji, motorna vozila in organske kemikalije glavni uvoz. BDP na prebivalca je leta 2017 znašal 20.900 USD, kar kaže na robustno, a rastoče gospodarstvo.

Kmetijski in industrijski prispevki

Argentinski agrarni sektor pomembno prispeva k domačemu in svetovnemu trgu, zlasti z izdelki, kot so sončnična semena, limone in soja. Napredek v industriji, ki sega od predelave hrane do avtomobilske proizvodnje, poudarja raznoliko gospodarsko osnovo in pripravlja Argentino na stabilno gospodarsko prihodnost.

Trgovina in infrastruktura

Trgovinski odnosi z Brazilijo, ZDA in Kitajsko igrajo ključno vlogo v gospodarski dinamiki Argentine in vplivajo na vse, od rasti industrijskega sektorja do potrošniških trendov na trgu. Popolna elektrifikacija prebivalstva do leta 2016 priča o zavezanosti Argentine razvoju in posodobitvi infrastrukture, omogočanju boljšega življenjskega standarda in krepitvi gospodarskih dejavnosti.

Kulturna krajina in obeti za prihodnost

Bogata kulturna dediščina Argentine, ki jo poganja raznoliko prebivalstvo in zgodovinski vplivi, jo naredi živahno državo. Španščino, ki je uradni jezik, govori večina, ki zajema kolonialno dediščino, prepleteno z avtohtonimi in priseljenskimi kulturami. Trend urbanizacije, zlasti v Buenos Airesu, prikazuje dinamičen premik k sodobnemu bivanju ob ohranjanju tradicionalnih vrednot.

Raznolika pokrajina, bogati naravni viri in uspešno gospodarstvo so Argentino usmerili na pot trajnostnega razvoja. Uravnoteženje rasti mest z ohranjanjem okolja in optimizacija bogatih kmetijskih zemljišč ob gospodarskem napredku sta ključna koraka za prihodnjo blaginjo Argentine. Z mešanico naravnih lepot, kulturnega bogastva in gospodarskega potenciala Argentina predstavlja svetilnik raznolikosti in bogastva v Južni Ameriki.

Podatki o državi

Koda države AR
Regija South America
Površina 2780400 sq km
Kopenska površina 2736690 sq km
Vodna površina 43710 sq km
Kmetijska površina 53.90%
Gozdna površina 10.70%
Najnižja višinska točka Laguna del Carbon (located between Puerto San Julian and Comandante Luis Piedra Buena in the province of Santa Cruz) -105 m
Najvišja višinska točka Cerro Aconcagua (located in the northwestern corner of the province of Mendoza; highest point in South America) 6,962 m
BDP / prebivalca $20,900 (2017 est.)